526931_334844546634757_1317106459_n
“جنبش شاعران وهنرمندان برای دنیایی متفاوت” به منظور ایجاد پناهگاهی برای شعر وهنر بر روی وب تأسیس شده است. این جنبش به کلمات وهنر به‌سان ابزاری برای تغییر وآگاهی ایمان آورده است تا مکانی را برای به هم پیوستن ارواح انسانی، پناهگاه و جهتی جدید در زمینه‌ای قابل رشد ونمو ایجاد نماید. این جنبش تأکید می‌کند که جهان عبارتست از دیواری که همه‌ی ما در چینش آن شریک هستیم که به قول شاعر انگلیسی، بایرون، “نه تنها خوب بلکه شگفت‌انگیز باشد”.
“جنبش شاعران وهنرمندان برای دنیایی متفاوت” مشتاق است که صدای هر فرد در میان تیرگی دنیا قابل شنیدن باشد، به همین منظور انجمنی را برای کلمات بارز و اصوات استثنائی ایجاد نموده است، جایی که در آن همه دست به دست هم داده و یکی می‌شوند، جایی که در آن صدای هر فرد شنیده می‌شود تا زندگی زیبایی را تشکیل داده و زمینی بارور برای آینده‌ای زیبا ودرخشان را پرورش دهد.
هدف اصلی ما جذب وتشویق صداهای خلاق ومستعد است، جایی که افراد ممتاز و برجسته در آن به رقابت می‌پردازند و روح بشری در آن سرمست گشته و تجدید می‌یابد، این جنبش دستاوردهای ادبی، هنری وموسیقی را به طور دائم نشر وگسترش خواهد داد؛ به همین دلیل این جنبش بندرگاهی برای جهان ومکانی برای عقل وقلب ونفس خواهد شد تا تپش‌های قلب و خلاقیت‌های درونی هر فرد شنیده شود؛ همچنین این جنبش مکانی‌ست برای همکاری موسیقی‌دانان، هنرمندان وشاعران به منظور ایجاد کاری مشترک و برگزاری سالانه‌ی مسابقات ومجامع هنری وادبی، و ترجمه‌ی ماهانه‌ی آن به زبان‌های زنده‌ی دنیا.
این دعوتنامه‌ایست برای آگاهی یافتن از معنای انسانیت، کشف جوهره‌ی اصیل بشری، جایی که تعابیر شادی وغم در هنر اصیل تجسم می‌یابند.
این وب سایت رایگان است و از همه افراد استقبال می‌کند، و شاعران وهنرمندان مختلفی را از سراسر جهان شامل می‌شود و هیچ حامی مالی ندارد، فضایی نا محدود است که هیچ حد ومرزی را نمی‌شناسد. این وب سایت مکانی است برای اجتماع ارواح پاک ولطیف بشری در دهکده‌ی جهانی، که در آن گرد هم می‌آیند تا جهان زیباتر دیگری را که در آن جنگ ونزاع پایان یافته و انسان‌ها در سرزمین خود مشغول اعمال حقیقی همچون محبت، تفاهم وبخشش هستند را منعکس کند.
وب سایت ما مکانی‌ست واقعی‌ برای تلألؤ نور انسانی در درون گزافه‌گویی بزرگ جهان، پرورش احساسات و آزادی روح بشری تا راه‌های جدیدی به سمت جلو را بپیماید.
به صورت فردی یا گروهی به ما ملحق شده، برای همکاری با ما آماده شوید تا با هم در جنگل‌های جوان قدم برداریم، چراکه هر قصیده وتصویر بهترین ماجرایی‌ست که با آن زندگی می‌کنیم.

Advertisements